Projekty EU

logo-opz-barevne-2

Projekt podpořený dotací

ŠKOLIČKA SOVIČKA

Název projektu:                         ŠKOLIČKA SOVIČKA
Registrační číslo projektu:       CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008460
Doba realizace projektu:          1. září 2018 až 31. srpna 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_073 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Benešov a jejího blízkého okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Benešově a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vytvoření místa v zařízení péče o děti a provoz zařízení péče o děti s kapacitou 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.